Berita KBS

PUTRAJAYA, 30 MAC 2021 – Unit Integriti Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam dan Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) telah menganjurkan Sesi Interaktif Integriti KBS dengan topik "Menangani Gangguan Seksual di Kalangan Penjawat Awam". Sesi interaktif yang dilaksanakan secara sembang santai ini diadakan bagi memberi pendedahan dan perkongsian maklumat berkenaan isu gangguan seksual dan pengurusan kes serta prosiding tatatertib ke atas penjawat awam. Panel khas yang dijemput adalah Puan Eizan Azura Binti Zainuddin, Timbalan Pengarah Unit Laporan Ketua Audit Negara dan Operasi Khas, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan YM. Dr. Raja Kamariah binti Raja Mohd Khalid, Pengarah Bahagaian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita, KPWKM. Seramai 40 orang peserta telah menyertai sesi interaktif ini secara fizikal manakala lebih 3,000 penonton dalam talian telah direkodkan melalui akaun Facebook KBS Malaysia.

Diharapkan agar sesi interaktif ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan serta kesedaran seluruh penjawat awam dan masyarakat secara am dalam memahami dan seterusnya menangani kes-kes gangguan seksual yang berlaku.
KANGAR, 20 Mac 2021 - Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia Zon Utara dengan kerjasama Jabatan Belia dan sukan Negeri Perlis menganjurkan Bengkel Tadbir Urus 2021 Peringkat Negeri Perlis. Bengkel yang pertama kali dianjurkan dalam pandemik Covid-19 setelah di benarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara berjaya menarik seramai 38 orang peserta yang mewakili 22 wakil pertubuhan negeri Perlis yang bertempat di bilik mesyuarat JBSN Perlis.

Bengkel yang dihadiri sendiri oleh Tuan Pendaftar Pertubuhan Belia untuk menjawab soalan-soalan berbangkit berkaitan isu teknikal pindaan perlembagaan daripada wakil pertubuhan. Bengkel ini turut diberi taklimat oleh wakil Pejabat Pendaftar Pendaftar Pertubuhan Belia Putrajaya iaitu Encik Syed Mashor dan Encik Mohd Azlan.

Bengkel ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mengenai pelaporan MYKD khususnya seksyen 22 Akta 668. Memberi pendedahan dan pengetahuan dan latihan berkaitan manual prosedur kepada pertubuhan dalam aspek perundangan pengurusan dokumentasi pelaporan MYKD dan prosedur Pindaan Perlembagaan pertubuhan belia. Mewujudkan komunikasi dua hala antara PPPB dan Pertubuhan Belia dalam usaha membangunkan Pembangunan Pertubuhan Belia. Serta meningkatkan tadbir urus pertubuhan belia yang mantap serta mematuhi Akta 668.

PUTRAJAYA, 22 Februari 2021 – Kursus Kepegawaian Kementerian Belia dan Sukan (KKKBS) Tahun 2021 telah dirasmikan dengan jayanya oleh YBhg. Datuk M Noor Azman bin Taib, Ketua Setiausaha KBS pada 22 Februari 2021. Turut bersama memeriahkan majlis perasmian ialah YBrs. Puan Ramona binti   Mohd Razali, Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik) dan YBrs. Puan Hazalia binti Hassan, Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia.

Seramai 80 orang peserta dalam kalangan Skim Perkhidmatan Belia dan Sukan (Skim S) dan Skim Perkhidmatan Latihan (Skim E) terlibat dalam kursus pada kali ini yang dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian selama 40 hari bermula 22 Februari sehingga 22 April 2021.

Dengan bertemakan “Be Unique, Be Different”, KKKBS Tahun 2021 pastinya akan mencapai objektif utama penganjuran iaitu melahirkan pegawai muda KBS yang taat setia kepada agama, bangsa, negara dan sentiasa berdisiplin, selain melahirkan pegawai yang profesional dan mampu menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang selaras dengan visi dan misi Kementerian.

PEKAN, 8 Disember 2020 – Dalam memastikan pematuhan warga kerja KBS dipertingkatkan, Unit Integriti (UI) Kementerian Belia dan Sukan telah melaksanakan naziran pematuhan di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Pekan, Pahang yang melibatkan warga kerja dan pelajar IKBN Pekan. Ia adalah bertujuan untuk melihat tahap kesedaran warga kerja terhadap kepentingan pematuhan waktu kerja serta maklum balas pelajar berhubung Pengurusan di IKBN Pekan, Pahang.

Semoga sesi naziran ini dapat memberi impak positif kepada IKBN Pekan serta warga KBS yang lain dalam memperkukuhkan budaya integriti.

Go to top