28 MEI 2019 - Timbalan Menteri Belia dan Sukan, YB Steven Sim melawat dan berjumpa dengan beberapa atlet akuatik kebangsaan di Jungle Gym, ISN. ini merupakan pertemuan yang diadakan setiap bulan bersama atlet juga memberi peluang interaksi secara langsung bukan saja oleh atlet tetapi juga jurulatih tanpa kehadiran ramai pegawai daripada kementerian ataupun pegawai Majlis Sukan Negara (MSN) dan Institut Sukan Negara (ISN).

Go to top