KUALA LUMPUR, 12 FEBRUARI 2020 - Pada 12 hingga 14 Februari 2020, bertempat di Casa 1, Majlis Sukan Negara, Bukit Jalil. Unit Anti-Doping Malaysia (ADAMAS) telah mengadakan satu program iaitu " Bengkel TOT Pendidikan Malaysia 2020.

Program, ini telah disertai seramai 44 peserta  yang terdiri daripada penyelaras-penyelaras Majlis Sukan Negeri dan juga pegawai-pegawai dari Institusi Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mewujudkan kesedaran di kalangan kakitangan pegawai penyelaras anti doping Majlis Sukan Negeri, Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara bagi melaksanakan penyebaran anti doping melalui pembelajaran dan pengajaran berkaitan anti doping, melahirkan penyelaras anti doping yang terlatih diperingkat Majlis Sukan Negeri, Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara. Tujuan porgram ini diadakan juga adalah untuk memberi latihan dan tunjuk ajar ilmu anti doping kepada pegawai penyelaras anti doping yang dilantik di peringkat Majlis Sukan Negeri, Institut Sukan Negara dan Majlis Sukan Negara.

Seramai 8 orang kakitangan Unit Anti-Doping Malaysia (ADAMAS) yang terlibat sepanjang 3 hari 2 malam program diadakan. Pelbagai aktiviti yang dilakukan seperti, permainan interaktif (QUIZIZZ), dan juga pembentangan projek bagi setiap kumpulan mengenai anti doping yang. Selain itu, pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga telah dijemput bagi memberikan taklimat mengenai ubat-ubatan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk diambil oleh atlet-atlet di negara ini. Pada hari terakhir program para para peserta diberikan tugas untuk mencari atlet-atlet negara di sekitar Bukit Jalil bagi memberikan tunjuk ajar mengenai anti doping dan langkah-langkah apabila atlet itu terlibat dengan doping.

Go to top