KUANTAN, 7 Disember 2020 – Pengukuhan nilai integriti dalam kalangan penjawat awam boleh disebarluas menerusi inisiatif kawalan dalaman oleh Pengurusan di Jabatan/ Agensi itu sendiri. Justeru, dalam memastikan pembudayaan integriti dalam kalangan warga KBS dipertingkatkan, Unit Integriti (UI) Kementerian Belia dan Sukan telah menjalankan naziran pematuhan di Jabatan Belia dan Sukan (JBS) Negeri Pahang.

Naziran yang dilaksanakan ini memberi fokus kepada pematuhan waktu kerja, semakan kad perakam waktu, dokumentasi serta lain-lain perkara yang berkaitan. Kerjasama dan sokongan yang baik oleh pengurusan JBS Negeri Pahang telah membantu melancarkan proses naziran tersebut.

Diharapkan agar nilai integriti warga KBS dapat terus disemai dan menjadi budaya dalam kehidupan seharian.
Go to top