PEKAN, 8 Disember 2020 – Dalam memastikan pematuhan warga kerja KBS dipertingkatkan, Unit Integriti (UI) Kementerian Belia dan Sukan telah melaksanakan naziran pematuhan di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Pekan, Pahang yang melibatkan warga kerja dan pelajar IKBN Pekan. Ia adalah bertujuan untuk melihat tahap kesedaran warga kerja terhadap kepentingan pematuhan waktu kerja serta maklum balas pelajar berhubung Pengurusan di IKBN Pekan, Pahang.

Semoga sesi naziran ini dapat memberi impak positif kepada IKBN Pekan serta warga KBS yang lain dalam memperkukuhkan budaya integriti.

Go to top