Dato' Dr. Hajah Wasitah Binti Mohd Yusof

Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia 
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Ibrahim Bin Mohd Yusof

Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3222 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Fauzi Bin Elham @ Alhim

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Maklumat
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3025 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Hazalia Binti Hassan

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3422 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Misjijah Binti Marul

Setiausaha Bahagian
Bahagian Kewangan
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3636 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Nur Nazirah binti Md Joha 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Hubungan Antarabangsa
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3627 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Norazli Bin Indzam

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3410 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Tan Chee Phin

Ketua Akauntan
Bahagian Akaun
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3215 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Yaakob Bin Osman 

Ketua Komunikasi Korporat
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3403 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Mohd Asdi Bin Zainudin

Ketua Unit Integriti
Unit Integriti
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3511 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Zetty Zurina Binti Kamaruddin

Penasihat Undang-Undang
Pejabat Penasihat Undang-undang
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3019 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Ainul Adnan Bin Abdul Rahaman

Ketua Audit Dalam
Pejabat Audit Dalam Dan Siasatan Awam
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kosong

Pengarah
Unit Anti Doping Malaysia
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3049 | - @kbs.gov.my

Encik Hasnor bin Abd. Hamid

Setiausaha Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Belia Dan Sukan
 - | hasnor @kbs.gov.my

JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA

Datuk Hajah Hatipah Binti Ibrahim

Ketua Pengarah
Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8871 3023 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Mohd Azhari Bin Mohammad

Timbalan Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Sukan
Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Abd Aziz Bin Abd Rahman

Timbalan Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Rakan Muda
Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03-8871 3609 |This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Zainah binti Shariff

Timbalan Ketua Pengarah
Bahagian Pembangunan Belia
Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03-88713211 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KETUA AGENSI

Kosong

Pesuruhjaya Sukan Malaysia
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8994 4800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dato' Ahmad Shapawi Bin Ismail

Ketua Pengarah
Majlis Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 9808 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Ahmad Faedzal Bin M. Ramli

Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 9601 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Badari Bin Ag. Damit 

Pendaftar Pertubuhan Belia
Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
Kementerian Belia Dan Sukan
 03-8881 0166 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kosong

Ketua Pegawai Eksekutif
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan
03-8871 3609 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encik Nik Razeen Adam Daud

Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Stadium Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 0900 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top