UNIT PEMERKASAAN EKONOMI BELIA BUMIPUTERA

KORONOLOGI DAN  LATAR BELAKANG PENUBUHAN UNIT PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA

Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera diwujudkan di setiap kementerian menerusi:-

  • Mesyuarat Majlis Tertinggi Agenda Bumiputera (MTAB) 29 Ogos  2013
  • Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan (KSUKP)  pada 10 September 2013
  • Pengumuman  YAB Perdana Menteri semasa Majlis Pemerkasaan  Ekonomi Bumiputera pada 14 September 2013 dan;
  • Mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 September 2013.

Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera di Kementerian Belia dan Sukan ditubuhkan pada 5 Disember 2013, melalui arahan Pekeliling  AM Bilangan 5 Tahun 2013 Terma Rujukan dan Struktur Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (UPEB) di Kementerian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 29 November 2013.

TUJUAN PENUBUHAN

  • Memastikan penyertaan dan kepentingan Bumiputera  dalam bidang ekonomi dilaksanakan selaras dengan agenda Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (PEB)
  • Menentukan penyertaan Bumiputera yang seimbang, bermakna dan mampan dalam ekonomi negara.

 
PERANAN DAN FUNGSI  UPEB - KBS

  • Menentukan semua inisiatif PEB di KBS dan agensi dilaksanakan selaras dengan  pelan dan prinsip Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera yang dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 26 Nov. 2011 ;
  • Mesra pasaran , Berasaskan keperluan, Berasaskan merit, Ketelusan Pro- Pertumbuhan; dan Persaingan mampan  dan  melakukan penjajaran semula (realigment) inisiatif tersebut jika perlu)
  • Menyediakan pelan strategik / pelan tindakan bagi memastikan pelaksanaan dan pemantauan inisiatif PEB di KBS mencapai objektif yang ditetapkan.

 

* Tarikh Kemaskini: 04/10/2014
* Sumber: Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera

FIT MALAYSIA

 
Everything begins with health. All your dreams, ambitions and desires need a foundation of good health to come to life.

29th SEA GAMES
9th PARA ASEAN GAMES

See You At Kuala Lumpur SEA Games 2017
19 - 30 Ogos 2017 | Sukan Sea 2017
17 - 23 September 2017 | Sukan Para Asean

National Sport Day

 
Sertai kami di Hari Sukan Negara 2018
Jom Turun Padang! #hsn18