Internal Audit Unit

 
Maklumat Am | Peranan dan Tanggungjawab Carta Organisasi
 
MAKLUMAT AM
 
Unit Audit Dalam Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia ditubuhkan pada tahun 1995. Unit ini bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan.

Visi
Menjadikan aktiviti Audit Dalam sebagai penyumbang ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti Kementerian.

Misi
Menjalankan pengauditan yang berkesan serta mengeluarkan laporan yang bebas dan objektif demi mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan dan mewujudkan satu mekanisma ke arah tadbir urus yang baik bagi Kementerian

Objektif
Objektif Audit Dalam adalah untuk membantu pihak pengurusan mempertingkatkan pengurusan kewangan serta pematuhan kepada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan agar organisasi mencapai matlamatnya.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Peranan
Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas, yang memberi kepastian dan khidmat nasihat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi sesebuah organisasi. Bidang tugas Unit Audit Dalam dinyatakan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004.

Bidang Kuasa/Authority
Bidang kuasa Unit Audit Dalam meliputi semua Bahagian/Cawangan di Kementerian, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Jabatan-jabatan Belia dan Sukan Negeri, Institut-institut Kemahiran Belia Negara, Akademi-akademi Pembangunan Belia Malaysia dan badan berkanun di bawah kawal seliaan Kementerian.

* Sumber dari : Unit Audit Dalam Kementerian Belia dan Sukan Malaysia

Tarikh kemaskini : 18 Mac 2016

 
 

FIT MALAYSIA

 
Everything begins with health. All your dreams, ambitions and desires need a foundation of good health to come to life.

29th SEA GAMES
9th PARA ASEAN GAMES

See You At Kuala Lumpur SEA Games 2017
19 - 30 Ogos 2017 | Sukan Sea 2017
17 - 23 September 2017 | Sukan Para Asean

National Sport Day

 
Sertai kami di Hari Sukan Negara 2018
Jom Turun Padang! #hsn18