BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
LAMAN WEB KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2019
Bil Nama Perkhidmatan  Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online dikemaskini Secara Bulanan
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Sistem e-Belia :- Pendaftaran Profil Baru 1058  88  67  141  468  367             
2 Sistem eKampus :- Permohonan Baru (Sistem hanya dipaparkan di portal apabila iklan tawaran permohonan dikeluarkan) TIADA PERMOHONAN BARU
3 Sistem Pendaftaran Alumni ILKBS :-
Maklumat Bekas Pelajar ILKBS
3 2  2  1   6  5             
4 Sistem Maklumbalas/Aduan Portal KBS:-
Maklumbalas/Aduan Awam di Portal KBS
 31 29 40  40   26  22             
5 Sistem Parlimen Belia :-
Maklumat Pendaftaran Pemilihan Parlimen Belia KBS
MODUL PENDAFTARAN DITUTUP

BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI DALAM TALIAN
LAMAN WEB KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2019 (AGENSI)
Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online dikemaskini Secara Bulanan
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Sistem Maklumbalas (Hubungi Kami) Portal IPPBM :- Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia 0 1 3  0  1  2             
2 Sistem Pendaftaran Badan Sukan (ROSA) :- Pejabat Pesuruhjaya Sukan  209  18 211  215   54  70             
3 Sistem Pendaftaran Pertubuhan Belia (eROY) :- Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia 49   34 37  47   44  42             
Go to top