Kumpulan Sasar

Di dalam merangka perancangan strategik dalam memastikan KBS memainkan peranan sebagai badan induk ke atas pembangunan belia dan sukan, sudah semestinya KBS perlu menentukan kumpulan sasar atau pelanggan yang perlu diberikan perkhidmatan. Penting bagi KBS untuk menentukan kumpulan sasarnya supaya lebih mudah bagi KBS merancang sesuatu program belia dan sukan yang ingin dilaksanakan serta memastikan objektif dan mesej yang ingin disampaikan di dalam sesuatu program itu akan sampai ke kumpulan sasar.


Kumpulan sasar KBS adalah terdiri daripada:

* Semua lapisan masyarakat Malaysia
* Belia berumur di antara 15 hingga 40 tahun [Dasar Pembangunan Belia Nasional]
* Para atlet Sukan Prestasi Tinggi [Akta Majlis Sukan Negara]
* Agensi-Agensi Kerajaan
* Pertubuhan - Pertubuhan Sukan [Akta Pembangunan Sukan 1997]
* Pertubuhan - Pertubuhan Belia
* Pertubuhan - Pertubuhan NGO

FIT MALAYSIA

 
Asas dalam mencapai apa saja yang kita inginkan adalah tubuh badan yang sihat. FitMalaysia membantu anda ke arah ini.

SUKAN SEA 2017 KE-29
SUKAN PARA ASEAN KE-9

Jumpa anda di Sukan Kuala Lumpur 2017
19 - 30 Ogos 2017 | Sukan Sea 2017
17 - 23 September 2017 | Sukan Para Asean

Hari Sukan Negara

 
Sertai kami di Hari Sukan Negara 2018
Jom Turun Padang! #hsn18 
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable