Bahagian Akaun

Cetak

Maklumat Am | Carta Organisasi

Bahagian Akaun telah ditubuhkan di Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 2014 sebagai bahagian yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan fungsi Jabatan Mengakaun Sendiri (JMS) selaras dengan pelaksanaan perakaunan akruan pada 2015. Ianya susulan daripada Dasar Transformasi Sektor Awam dalam Model Ekonomi Baru (New Economic Model) yang bertujuan mempertingkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pelaksanaan perakaunan akruan telah diluluskan oleh YAB Perdana Menteri pada 11 Mei 2011 dan ianya merupakan salah satu daripada 21 inisiatif SRI Public Finance Lab.      

Visi

Peneraju perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam.

Misi

Menyediakan perkhidmatan perakaunan dan kewangan sektor awam yang efisien, efektif dan berkualiti tinggi

Objektif

Fungsi Bahagian

Sebagai Pejabat Perakaunan (accounting office) kepada Kementerian Belia dan Sukan yang berfungsi berkaitan dengan perakaunan pengurusan, perundingan dan pemantauan dan perakaunan kewangan.

 

Sumber : Bahagian Akaun
Tarikh Kemaskini : 25 Februari 2015

FaLang translation system by Faboba
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable