Borang ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di Ibu Pejabat Kementerian Belia dan Sukan (Menara KBS) yang memberikan perkhidmatan kepada anda. Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan Kementerian ini, anda diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur. Sila pilih lokasi penilaian yang anda berurusan di Bahagian dan Unit di Menara KBS.

Sila klik di sini untuk Borang Penilaian
Go to top