Putrajaya, 9 Disember 2019  – Sesi Kunjung hormat Jawatankuasa tertinggi Junior Chamber International (JCI) bersama Pendaftar Pertubuhan Belia telah berlangsung dengan jayanya. Sesi Pertemuan ini telah diketuai oleh Senator Ken Lee Kien Zhang, selaku Presiden JCI. Selain memperkenalkan Jawatankuasa Baru sesi 2020 kepada ROY, JCI turut memperbincangkan berkaitan hala tuju dan juga perkembangan terkini Persatuan tersebut. Pejabat Pendaftar sentiasa bersedia dan membantu dalam memberikan khidmat nasihat kepada mana-mana pertubuhan belia yang memerlukan. Diharap barisan Jawatankuasa terkini dapat meneruskan kesinambungan jawatankuasa sebelum ini dan sentiasa memastikan objektif persatuan selari dengan matlamat penubuhan dengan berlandaskan di bawah Akta 668.

Go to top