KBS bersama 14 agensi dan jabatan di bawahnya sentiasa komited untuk membantu dan membela golongan belia serta industri sukan. KBS telah berjaya melepasi sasaran bagi ketiga-tiga aspirasi dalam jangka masa yang ditetapkan. Sasaran 100 hari ini menzahirkan prestasi Kementerian dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial menerusi inisiatif-inisiatif dan program pembangunan belia serta pemerkasaan semula sektor sukan.
Go to top