Objektif

MELAKSANAKAN PERKHIDMATAN PSIKOLOGI MELALUI:

 • Aplikasi Penilaian Personel
  - Pelaksanaan Psikometrik (Ujian Psikologi) berdasarkan keperluan semasa kementerian/ jabatan.
 • Aplikasi Pembangunan
  - Perlaksanaan program dan aktiviti (pengurusan stress/ perubahan sikap/ pengurusan emosi/ gangguan seksual) ke arah pembangunan personel.
 • Aplikasi Penyelidikan
  - Perlaksanaan penyelidikan untuk mendapatkan maklumat tentang punca dan kaitan dengan isu yang dikaj secara lebih komprehensif.
 • Aplikasi Intervensi
  - Perlaksanaan perkhidmatan dan program dengan mewujudkan satu kaedah pengurusan bersepadu dan tersusun kepda pegawai yang memerlukan bantuan dan bimbingan.

Fungsi

 1. Menyampaikan input psikologikal dan kaunseling kepada seluruh kementerian, jabatan, bahagian dan unit.
 2. Menguruskan perjalanan program psikologikal dan kaunseling dalam bentuk seminar/ bengkel/ forum/ kursus.
 3. Memberikan perkhidmatan kaunseling.
 4. Menjalankan ujian psikologi dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Teknologi JPA.
 5. Pengendalian gangguan seksual di tempat kerja

Bahagian di KBS

Go to top