Dana Sukan Komuniti
Kementerian Belia dan Sukan

Memberikan bantuan berbentuk dana secara bayaran penuh selepas program/ aktiviti dilaksanakan dengan kaedah tuntutan bayaran balik (reimbursement) bagi penganjuran program sukan di peringkat komuniti negeri, daerah, parlimen, DUN, kampung dan seumpamanya sehingga 31 Oktober 2024.

Permohonan dibuka pada 19 Januari 2024. Sebarang pertanyaan mengenai DSK sila hubungi  03 8871 3585 / 3315 / 3058 / 3632 atau emel pada sekretariatdsk@kbs.gov.my atau hadir ke Bilik Gerakan Dana Sukan KBS, Aras 2, Menara KBS

Image
Image

Jendela DSK 2024

*tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

TARIKH PROGRAM

TARIKH TUTUP PERMOHONAN

TARIKH KEPUTUSAN

1 Mac – 14 April

5 Feb

15 Feb

15 Apr - 30 Jun

1 Mac

31 Mac

1 Jul - 31 Ogos

15 Mei

15 Jun

1 Sep - 31 Okt

15 Julai

15 OgosObjektif DSK

Meningkatkan skor IBSM selaras yang ditetapkan di bawah Rancangan Malaysia Ke-12

Skop Permohonan

Permohonan adalah meliputi penganjuran program sukan;

Melibatkan 103 jenis sukan seperti mana dinyatakan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997 (Akta 576);
Dengan penyertaan pelbagai kaum dan etnik; dan

Penganjuran program sukan di peringkat komuniti negeri, daerah, parlimen, DUN, kampung dan seumpamanya

Berbentuk riadah/perpaduan.

Siling Peruntukan

Pemberian Dana
Pemberian Dana

Pemberian dana bantuan adalah maksimum sehingga RM20,000.00 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Ribu) sahaja

Siling maksimum
Siling maksimum

Permohonan dana bantuan adalah minimum sebanyak RM5,000.00 atau maksimum sehingga RM50,000.00 sahaja

Lebih dari satu program
Lebih dari satu program

Penganjur dibenarkan memohon maksimum satu (1) program sahaja. Jika program yang dimohon adalah program bersiri, hanya dua (2) siri sahaja yang akan dipertimbangkan bagi permohonan tersebut.

© 2023 Dana Sukan Komuniti | All Rights Reserved. | sekretariatdsk@kbs.gov.my

Search