Visi

Menerajui aktiviti jalinan hubungan antarabangsa dalam mempertingkatkan pencapaian cemerlang dan pengiktirafan belia dan sukan di peringkat antarabangsa

Misi

Mempertingkatkan dan mengukuhkan kerjasama antarabangsa dengan organisasi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan belia dan sukan

Objektif

1. Sebagai “focal point” dalam agenda pembangunan belia dan sukan di peringkat antarabangsa.
2. Menjalin hubungan kerjasama dua hala yang erat dengan negara-negara yang mempunyai wawasan, pemikiran, keupayaan serta hala tujuan yang sama dalam agenda pembangunan belia dan sukan
3. Memantapkan hubungan kerjasama dengan organisasi kerajaan dan bukan kerajaan di peringkat antarabangsa dalam agenda pembangunan belia dan sukan.
4. Bekerjasama dengan Kementerian / Agensi Pusat yang berperanan dan bertanggungjawab dalam penyelarasan dan pelaksanaan hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang-bidang di bawah pengawasan Kementerian Belia dan Sukan.

Bahagian di KBS

Go to top