PENGURUSAN

Norazli Bin Indzam

Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3410
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nazhatun binti Md Rejab

Ketua Akauntan Bahagian Akaun Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3215
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misjijah Binti Marul

Setiausaha Bahagian Kewangan Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3636
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hazalia Binti Hassan

Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3422
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fauzi Bin Elham @ Alhim

Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3025
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hasnor bin Abd. Hamid

Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3622
hasnor @kbs.gov.my

Yamuna Perimalu

Ketua Komunikasi Korporat Unit Komunikasi Korporat Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3403
@kbs.gov.my

Azura Binti Abidin

Pengarah Unit Anti Doping Malaysia Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3049
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ganesh Rao a/l C Bodiah

Ketua Audit Dalam Pejabat Audit Dalam Dan Siasatan Awam Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3020
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nur Aiza Binti Mohd Zain

Penasihat Undang-Undang Pejabat Penasihat Undang-undang Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3019
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Geetha Ramachandran

Ketua Unit Integriti Unit Integriti Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3511
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STRATEGIK

Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah Kemahiran Pembangunan Kemahiran Belia Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3601
@kbs.gov.my

Ahmad Jefry bin Aziz@Adan

Setiausaha Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3222
- @kbs.gov.my

Nur Nazirah binti Md Joha

Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3627
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA

Dato’ Dr. Hjh. Wasitah
Binti Hj. Mohd Yusuf 

Ketua Pengarah Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8871 3023
-

Mohd Azhari Bin Mohammad

Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3201
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sabran bin Abd Bahar

Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Rakan Muda Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8871 3609
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Zainah binti Shariff

Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Belia Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 88713211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KETUA AGENSI

Dato' Ahmad Shapawi Bin Ismail

Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 9808
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahmad Faedzal Bin M. Ramli

Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 9601
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Vellapandian A/L Ponnusamy

Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8871 3609
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kosong

Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Stadium Malaysia
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8992 0900
@stadium.gov.my

Kumaresur Krishnasamy

Pengerusi Perbadanan Padang Golf Subang
Kementerian Belia dan Sukan
03-8871 3302
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Haji Mohd Haswandi bin Haji Ahmad

Ketua Pengarah Institut Pembangunan Dan Kecemerlangan Kepimpinan
Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8872 4601
-

Ibrahim bin Mohd Yusof

Pesuruhjaya Sukan Malaysia
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia Kementerian Belia dan Sukan
03 - 8994 4800
-

Badari Bin Ag. Damit

Pendaftar Pertubuhan Belia
Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia Kementerian Belia Dan Sukan
03 - 8881 0166
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top