Penerbitan - Integriti KBS

Koleksi Penerbitan Integriti Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia. (Sila klik butang muat turun untuk memuat turun poster)

TIDAK HADIR BERTUGAS

Muat Turun

BEKERJA DARI RUMAH SEMASA TEMPOH PKP

Muat Turun

GANGGUAN SEKSUAL SATU KESALAHAN

Muat Turun

TINDAKAN TATATERTIB ENGGAN PATUHI PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

Muat Turun

PENGISYTIHARAN HARTA MELALUI SISTEM

Muat Turun

TIDAK MEMATUHI WAKTU BEKERJA SATU KESALAHAN

Muat Turun

BDR : BEKERJA BUKAN REHAT

Muat Turun

ETIKA DAN PENAMPILAN KE PEJABAT PEGAWAI WANITA

Muat Turun

KEPENTINGAN MELINDUNGI KERAHSIAAN MAKLUMAT KERAJAAN DARIPADA ANCAMAN KEBOCORAN

Muat Turun

LARANGAN MENERIMA HADIAH OLEH PENJAWAT AWAM SAMA ADA MEMPUNYAI KAITAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN TUGAS RASMINYA

Muat Turun

LARANGAN PENGGUNAAN PENGARUH LUAR & SURAT SOKONGAN

Muat Turun

ETIKA PEMAKAIAN PENJAWAT AWAM

Muat Turun

ETIKA PEMAKAIAN PENJAWAT AWAM

Muat Turun

LARANGAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM POLITIK

Muat Turun

MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR TANPA KEBENARAN ADALAH SATU KESALAHAN

Muat Turun

LARANGAN PENGGUNAAN DADAH KEPADA PENJAWAT AWAM

Muat Turun

PERANAN KETUA JABATAN

Muat Turun

KESALAHAN TIDAK MELAPORKAN PERBUATAN RASUAH, PENYELEWANGAN DAN SALAH GUNA KUASA

Muat Turun

MELARANGAN MEROKOK DI PREMIS KERAJAAN

Muat Turun

INTEGRITI MEDIA SOSIAL

Muat Turun

Unit Integriti

Aras 5, Menara KBS
Kementerian Belia dan Sukan
No 27 Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62570 Putrajaya

No Tel : 03-88713572 // No Fax : 03-88888771

Go to top