ePSIKOLOGI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

Image
Image
Image
Image

Pengenalan

Portal ePsikologi merupakan platform awal bagi warga kementerian serta Jabatan/ Agensi di bawahnya untuk mendapatkan maklumat awal mengenai perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang ditawark​an. UPPsi bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti dan perkhidmatan yang meliputi Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam yang terkandung dalam Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM), Pentadbiran Organisasi 3: Pengurusan Psikologi. Secara umumnya, perkhidmatan dan aktiviti ini menumpukan kepada elemen pemikiran, tingkah laku dan emosi di tempat kerja.

Image
Image
Image
Image

Visi dan Misi

VISI

Membantu pengurusan sumber manusia dalam membangunkan warga organisasi yang sejahtera minda, emosi dan tingkah laku

MISI

  • Melaksanakan dasar-dasar perkhidmatan psikologi yang dikeluarkan Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam
  • Melaksanakan aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia
  • Membangunkan bakat dalam kerjaya dan pembangunan insan kepada semua warga organisasi
  • Membantu warga organisasi dalam membudayakan kecemerlangan dan minda kelas pertama dalam perkhidmatan

Fokus Psikologi


Pembangunan
Pembangunan

Merancang, melaksana dan memantau program psikologi yang dapat mempertingkatkan potensi serta prestasi pegawai selaras dengan objektif individu dan organisasi.

Pencegahan
Pencegahan

Menggunakan kaedah psikologi yang bersesuaian bagi memastikan perkhidmatan awam dianggotai oleh pegawai yang berkualiti melalui proses pemilihan, penempatan,pengurusan prestasi dan pembangunan kompetensi.

Pemulihan
Pemulihan

Memberi dan menyediakan program psikologi untuk individu membuat perubahan dengan mempertingkatkan keupayaan mengurus emosi, tingkah laku dan pemikiran.

Image
Image
Image
Image
Image

Hubungi Kami

Muhammad Izuddin bin Ghazali
Muhammad Izuddin bin GhazaliPegawai Psikologi (Ketua Unit)izuddin.g@kbs.gov.my
Lim Sze Yong/ Yvonne
Lim Sze Yong/ YvonnePegawai Psikologiszeyong@kbs.gov.my
Noor Iszati binti Ismail
Noor Iszati binti IsmailPenolong Pegawai Psikologinoor.iszati@kbs.gov.my
Lailatul Azlina binti Kamarudin
Lailatul Azlina binti KamarudinPembantu Tadbirlaila.kamarudin@kbs.gov.my

Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Menara KBS No 27 Persiaran Perdana,
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62570 Putrajaya Malaysia

Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Peta Laman
Kemaskini Terakhir Laman Ini pada : 20 Disember 2023

Search