Data Terbuka Sektor Awam, data.gov.my yang dibangunkan secara dalaman telah dilancarkan oleh YB. Datuk Joseph Entulu Anak Belaun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Persidangan CIO ASEAN 2014. Ia merupakan one-service-centre kepada rakyat mencapai dan memuat turun dataset data terbuka Kerajaan secara dalam talian.

Objektif Data Terbuka:
  • Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;
  • Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;
  • Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;
  • Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat;dan
  • Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.
Antara Data Terbuka Yang Diterbitkan oleh KBS dan Jabatan / Agensi di Bawahnya

BIL TAJUK SET DATA
1  Bilangan Ujian Anti-Doping Yang Telah Dijalankan Ke Atas Atlet
2  Senarai Jurulatih Rekreasi Malaysia
3  Senarai Kompleks Belia Dan Sukan
4  Senarai Usahawan Belia​
5  Senarai Kontinjen Malaysia Sukan SEA ke-29, Kuala Lumpur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Seterusnya
Go to top