BAHAGIAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image

  BAHAGIAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

  OBJEKTIF/FUNGSI

  SATU

  SATU

  Menyelaras pelaksanaan/penyertaan program pengantarabangsaan KBS ke arah pemerkasaan belia dan pembangunan sukan di persada dunia. 

  DUA

  DUA

  Memudah cara jalinan hubungan antarabangsa bersama rakan strategik di peringkat kebangsaan, serantau dan global bagi memperkukuhkan hubungan Malaysia dengan pihak luar melalui kerjasama pembangunan belia dan sukan. 

  TIGA

  TIGA

  Menyediakan maklum balas terhadap hal ehwal belia dan sukan bagi meningkatkan penglibatan KBS di peringkat bilateral dan multilateral.

  Search