BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BELIA (BPKB)
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN BELIA (BPKB)

  OBJEKTIF/FUNGSI

  1. Menyediakan peluang latihan kemahiran kepada belia melalui pelbagai pendekatan.

  2.  Melahirkan Tenaga Mahir Dan Separa Mahir bagi memenuhi keperluan Negara

  Search