UNIT AUDIT DALAM
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  UNIT AUDIT DALAM

  OBJEKTIF / FUNGSI

  Membantu organisasi mencapai matlamat melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin dalam menilai dan menentukan keberkesanan proses kawalan dan tadbir urus.

  Search