PEJABAT PENASIHAT UNDANG UNDANG
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  PEJABAT PENASIHAT UNDANG UNDANG

  OBJEKTIF/FUNGSI

  1. Memberi nasihat perundangan berkenaan perkara yang dirujuk oleh mana-mana Bahagian atau Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan.
  2. Menggubal atau menyemak dokumen undang-undang seperti nots perundangan, perjanjian dan memorandum persetahaman yang mana Kementerian merupakan salah satu pihak bag memastikan kepentingan Kementerian dilindungi.
  3. Menggubal atau menyemak Rang Undang-Undang atau perundangan subsidiari selaras dengan keputusan dasar yang dibuat olen Kementerian.
  4. Menghadiri mesyuarat atas jemputan mana-mana Bahaglan atau Agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bag memastikan apa-apa Keputusan dasar yang dibuat oleh Kementerian adalah menurut undang-undang.
  5. Mewakili Kerajaan dalam kes mahkamah yang melibatkan Kerajaan sebagai plaintif.

  Search