BAHAGIAN AKAUN KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN AKAUN

  OBJEKTIF / FUNGSI

  1. Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian
  2. Memastikan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan kementerian dan agensi sentiasa mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa
  3. Menyediakan Penyata Kewangan kementerian yang berkualiti dan berintegriti.
  4. Memberikan khidmat nasihat yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan dalam isu-isu perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik.
  5. Membantu pihak pengurusan tertinggi kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan.

  Search