BAHAGIAN KEWANGAN
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN KEWANGAN

  OBJEKTF / FUNGSI

  1. Mengawasi dan menyelaras pelaksanaan, perjalanan dan kecekapan Bahagian Kewangan.

  2. Menyelaras penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan B.45 bagi Kementerian, Bahagian dan Jabatan

  3. Menguruskan pembayaran dan aktiviti kewangan dan akaun bagi ibu pejabat Kementerian di bawah Bajet Mengurus, Akaun Kumpulan Wang Amanah dan Akaun Amanah

  4. Menyelaras ursan perolehan (tender dan sebutharga) bekalan dan perkhidmatan bagi Kementerian, Jabatan, Bahagian dan Agensi di bawahnya.

  5. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan hasil dan deposit Jabatan, Bahagian dan Agensi dibawahnya.

  6. Menjadi urusetia kepada mesyuarat :-

       a) Mesvuarat Jawatankuasa Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara.

       b) Mesvuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun KBS dan agensi dibawahnya

       c) Jawatankuasa Lembaga Tender dan Lembaga Sebutharga KBS, Jabatan dan Agensi di bawahnya

       d) Urusetia Mesyuarat Bajet Mengurus peringkat Kementerian Belia Dan Sukan dan Kementerian Kewangan Malaysia.

  Search