BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  OBJEKTIF / FUNGSI

  Untuk memberi kemudahan perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran am, yang berkualiti bag memperkasa modal insan dari segi profesionalism, berpengetahuan dan motivasi ke arah perubahan pentadbiran organisasi yang global.

  Search