BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK

  OBJEKTIF/FUNGSI

  Merancang, Menggubal, menyelaras dan memantau serta mengawasi pelaksanaan dasar-dasar yang strategik berpandukan matlamat program atau aktiviti kementerian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

  Search