BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

  VISI & MISI

  Image
  Image

  BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

  OBJEKTIF / FUNGSI

  Memberikan perkhidmatan sokongan yang cekap dan berkesan melalui pembentukan struktur perjawatan Kementerian yang optima, pelaksanaan pengurusan personel yang cekap dan teratur, pengurusan prestasi dan tatatertib yang efisien dan menyediakan peluang kepada pegawai dan kakitangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kemajuan kerjaya melalui latihan komprehensif.

  Search