Piagam Pelanggan

  Memaklumkan keputusan permohonan bantuan aktiviti yang dikemukakan oleh pertubuhan belia/badan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh mesyuarat.

  Memaklumkan keputusan permohonan kemasukan ke IKBN/IKTBN dalam tempoh tiga (3) minggu selepas permohonan ditutup.

  Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh lima (5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan dan lengkap.

  Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.

  Meluluskan pendaftaran badan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari dengan syarat memenuhi garis panduan yang ditetapkan.

  Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh (5) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

  Tarikh kemas kini: 10 Januari 2024

  Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
  Menara KBS No 27 Persiaran Perdana,
  Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62570 Putrajaya Malaysia

  Tel : 03-8871 3000

  Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Peta Laman
  Kemaskini Terakhir Laman Ini pada : 16 Mei 2024

  Search