Teras Strategik

  Pemerkasaan Anak Muda

  Dalam memperkasakan anak muda, suara anak muda akan diberi ruang dalam menentukan hala tuju dan perancangan organisasi, potensi belia akan digilap sepenuhnya dan diiktiraf. Kepimpinan anak muda diasuh dalam melahirkan belia bertaraf global dan menyantuni komuniti.

  Kualiti Kesejahteraan Hidup

  Meningkatkan tahap kelangsungan hidup dan kesejahteraan menjadi matlamat utama setiap individu, tidak terkecuali belia, kerana mereka merupakan kumpulan yang berpotensi mempengaruhi masa depan sesebuah negara. Sehubungan itu, beberapa faktor harus diambilkira seperti tahap pendidikan, kesihatan dan sumber pendapatan mereka. Maka tahap kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka perlu diberi perhatian sewajarnya.


  Penciptaan Pekerjaan

  Pasaran kerja kini lebih bersifat dinamik ekoran perubahan pesat dalam penggunaan teknologi terkini dan kepelbagaian keperluan oleh majikan. Keadaan ini telah menimbulkan pelbagai isu dalam pasaran kerja dan dirumitkan lagi oleh prestasi ekonomi negara semasa yang agak sederhana. Penciptaan peluang pekerjaan baharu yang perlahan dilihat tidak senada dengan limpahan graduan dalam pasaran kerja. Justeru, KBS dalam usaha mencipta peluang pekerjaan dan medium yang sesuai untuk generasi muda.

  Memperkasa Tadbir Urus

  Bagi memperkasa tadbir urus, KBS telah melaksanakan beberapa inisiatif antaranya dengan mengamalkan tadbir urus yang baik & berintegriti. KBS telah melancarkan Pelan Integriti KBS antaranya menggariskan perolehan yang telus (Open Tender), penempatan Pegawai SPRM di KBS, melaksanakan program auditing, pengisytiharan harta Menteri dan Pegawai Pejabat Menteri dan akhir sekali memuktamadkan Corruption Risk Management (CRM) dengan kerjasama SPRM.

  Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
  Menara KBS No 27 Persiaran Perdana,
  Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62570 Putrajaya Malaysia

  Tel : 03-8871 3000

  Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Peta Laman
  Kemaskini Terakhir Laman Ini pada : 16 Mei 2024

  Search